Aktuality

POZVÁNKA SDH NA POHŘEB MASOPUSTU DNE 25.02.2020 OD 17:00 HODIN

POZVÁNKA SDH NA MASOPUSTNÍ KOLEDU 22.02.2020 OD 8:00 HODIN

Termín zasedání zastupitelstva 29.01.2020 v 18:00 hodin

ROZPIS SVOZU BIO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY ÚP MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE V LOKALITÁCH PEKÁRENSKÁ A ZA OTÝLIÍ V K.Ú. Č.B. 4

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2015 (ZMĚNA Č.1)

Rozpočtové opatření č.12/2019

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pro rok 2020

Pečovatelská služba LEDAX

Narozené dítě

Odchyt volně pobíhajících zvířat.

Vážení občané,
odchyt volně pobíhajících zvířat zajišťuje firma Vladimír Kössl, Novohradská 146, České Budějovice
tel. 777 214 680. O volně pobíhajícím nebo ztraceném psu informujte OÚ ( tel.387240345 ).

O  zatoulaných psech se informujte také na čísle pana Kössla.