Aktuality

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 24.9.2020 od 10:00 hodin

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY DNE 16.09.2020 OD 8:00 HODIN

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebního okrsku Staré Hodějovice

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 24.08.2020 V 15:30 HODIN

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební koise

Informace k volbám do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020

Informace k volbám do zastupitelstva krajů ve dnech 2. a 3. října 2020

NÁLEZ ZVÍŘAT DNE 11.7.2020 VE STARÝCH HODĚJOVICÍCH

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17.06.2020

Zasedání zastupitelstva dne 17.06.2020 v 18:00 hodin

Rozpočtové opatření č. 6

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Staré Hodějovice

Obec Staré Hodějovice - závěrečný účet za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 5

Nabídka dezinfekce
Vážení občané, v případě zájmu, je možné si na OÚ Staré Hodějovice, vyzvednout zdarma dezinfekci. Výdej je možný do pouze do vlastních nádob o velikosti 0,5 l.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY STARÉ HODĚJOVICE

Informace občanům - změna jízdního řádu
Vážení občané, v souvislosti s mimořádnými opatřeními v oblasti MHD Vás informujeme, že DPMCB od 11.03.2020 přechází na prázdninové jízdní řády.

ROZPIS SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2020

Pečovatelská služba LEDAX

Narozené dítě

Odchyt volně pobíhajících zvířat.

Vážení občané,
odchyt volně pobíhajících zvířat zajišťuje firma Vladimír Kössl, Novohradská 146, České Budějovice
tel. 777 214 680. O volně pobíhajícím nebo ztraceném psu informujte OÚ ( tel.387240345 ).

O  zatoulaných psech se informujte také na čísle pana Kössla.