Obec Staré Hodějovice

Aktuality

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení

Informování o podané žádosti Veřejná vyhláška

Informace podle §9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Veřejná vyhláška

Sdělení starosty občanům

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Staré Hodějovice

Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu - Veřejná vyhláška

Svoz bioodpadu na rok 2019

INFORMACE OBČANŮM

Změna úředních hodin od 1.1.2019

Pečovatelská služba LEDAX

Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Staré Hodějovice

Obecně závazná vyhláška č.4/2018 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice

Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místním poplatků ze psů

Rozpočet na rok 2019

Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva 11.12.2018

Termín zasedání zastupitelstva 7.11.2018

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce staré Hodějovice

Veřejná vyhláška usnesení o zastavení řízení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním

Volební výsledky- volby do zastupitelstva

Rozpočtové opatření č.10/2018

Veřejná vyhláška usnesení o přerušení řízení

Záměr daru majetku

Rozpočtové opatření č.9/2018

Zápis č.5 ze Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 29.8.2018 od 19:30 hodin

Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Staré Hodějovice

Rozpočtové opatření č.8/2018

Informace občanům

Rozpočtové opatření č.7/2018

Informace občanům

Informace o zpracování osobních údajů

Rozpočtové opatření č.6/2018

Zápis č.4 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 30.05.2018 od 19:30 hod.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 4.4.2018 od 19:30

Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 7.3.2018

Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného 14.2.2018 od 19:30 hod.

Narozené dítě

Doprava nemocných

Odchyt volně pobíhajících zvířat.

Vážení občané,
odchyt volně pobíhajících zvířat zajišťuje firma Vladimír Kössl, Novohradská 146, České Budějovice
tel. 777 214 680. O volně pobíhajícím nebo ztraceném psu informujte OÚ ( tel.387240345 ).

O  zatoulaných psech se informujte také na čísle pana Kössla.