Veřejné vyhlášky
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - PTAČÍ CHŘIPKA
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP města České Budějovice v lokalitách: Mladé - Červený dvůr v k.ú. Č.B. 6, Děkanská pole v k.ú. Č.B. 7 a U rybníčku II v k.ú. Č.B. 5
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 územního plánu Nová Ves v k.ú. Nová Ves u Českých Budějovic
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP města České Budějovice
Veřejná vyhláška Rozhodnutí
Rozhodnutí Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP města České Budějovice v lokalitách U požární zbrojnice a Za poliklinikou v k.ú. ČB 3
Oznámení o zahájení řízení - Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I
Usnesení o opatrovnictví ve věci rušení trvalého pobytu
Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a upozornění pro poplatníky v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2
Rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů
NAŘÍZENÍ HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE Č.1/2020 ZE DNE 18.03.2020
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Informace k dani z nemovitých věcí
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2015 (ZMĚNA Č.1)
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pro rok 2020
Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu - Veřejná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místním poplatků ze psů
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.4/2018 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Staré Hodějovice
Veřejné vyhlášky - archiv změn