Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP města České Budějovice v lokalitách: Mladé - Červený dvůr v k.ú. Č.B. 6, Děkanská pole v k.ú. Č.B. 7 a U rybníčku II v k.ú. Č.B. 5
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 územního plánu Nová Ves v k.ú. Nová Ves u Českých Budějovic
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP města České Budějovice
Veřejná vyhláška Rozhodnutí
Rozhodnutí Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP města České Budějovice v lokalitách U požární zbrojnice a Za poliklinikou v k.ú. ČB 3
Oznámení o zahájení řízení - Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I
Usnesení o opatrovnictví ve věci rušení trvalého pobytu
Rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů
NAŘÍZENÍ HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE Č.1/2020 ZE DNE 18.03.2020
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Informace k dani z nemovitých věcí
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2015 (ZMĚNA Č.1)
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pro rok 2020
Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu - Veřejná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místním poplatků ze psů
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.4/2018 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Staré Hodějovice
Veřejné vyhlášky - archiv změn