Úřední deska
TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 09.12.2019 V 17:30 HODIN
POZVÁNKA SDH STARÉ HODĚJOVICE NA HASIČSKÝ PLES 17.01.2020 OD 20:00 HODIN
POZVÁNKA SDH STARÉ HODĚJOVICE NA MIKULÁŠSKOU NADÍLKU PRO DĚTI DNE 8.12.2019 OD 17:00 HODIN NA NÁVSI
POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT DNE 15.12.2019 OD 16:00 HODIN VE STARÝCH HODĚJOVICÍCH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.1/2015 (ZMĚNA) - UDĚLENÍ VÝJIMKY K LOVU BOBRA EVROPSKÉHO
Návrh rozpočtu na rok 2020 Obce Staré Hodějovice
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pro rok 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Harmonogram svozu modrých a žlutých popelnic
Oznámení o zániku ordinace MUDr. Hany Lefanové
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Staré Hodějovice
Rozpočet MŠ Staré Hodějovice na rok 2019
Svoz bioodpadu na rok 2019
Pečovatelská služba LEDAX
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Staré Hodějovice
Narozené dítě
Tenisové kurty
Úřední deska - archiv změn