Úřední deska
POZVÁNKA SDH NA POHŘEB MASOPUSTU DNE 25.02.2020 OD 17:00 HODIN
POZVÁNKA SDH NA MASOPUSTNÍ KOLEDU 22.02.2020 OD 8:00 HODIN
Termín zasedání zastupitelstva 29.01.2020 v 18:00 hodin
ROZPIS SVOZU BIO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY ÚP MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE V LOKALITÁCH PEKÁRENSKÁ A ZA OTÝLIÍ V K.Ú. Č.B. 4
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2015 (ZMĚNA Č.1)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Rozpočtové opatření č.12/2019
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pro rok 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Staré Hodějovice
Rozpočet MŠ Staré Hodějovice na rok 2019
Pečovatelská služba LEDAX
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Staré Hodějovice
Narozené dítě
Tenisové kurty
Úřední deska - archiv změn