Obec Staré Hodějovice

Úřední deska
Termín zasedání zastupitelstva: 19.02.2019 v 17:00 hodin
DNE 12.02.2019 a 14.09.2019 BUDE OBECNÍ ÚŘAD Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 14.02.2019
Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 12.02.2019
Informace podle §9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Sdělení starosty občanům
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Staré Hodějovice
Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu - Veřejná vyhláška
Svoz bioodpadu na rok 2019
INFORMACE OBČANŮM
Změna úředních hodin od 1.1.2019
Pečovatelská služba LEDAX
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Staré Hodějovice
Obecně závazná vyhláška č.4/2018 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice
Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místním poplatků ze psů
Rozpočet na rok 2019
Rozpočtové opatření č. 12/2018
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Informace občanům
Informace občanům
Závěrečný účet obce za rok 2017
Výroční Zpráva za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Staré Hodějovice
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Staré Hodějovice
Programová dotace podle §10,zák. 250/2000 Sb.
Rozpočet obce Staré Hodějovice na rok 2018
Rozpočet MŠ Staré Hodějovice na rok 2018
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH
Smlouva o poskytnutí dotace
Narozené dítě
Doprava nemocných
Tenisové kurty
Provoz obecního úřadu
Úřední deska - archiv změn