Obec Staré Hodějovice

Úřední deska
Mobilní sběrný dvůr podzim 2019 Staré Hodějovice 31.8.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Harmonogram svozu modrých a žlutých popelnic
NABÍDKA POZEMKŮ SPÚ K NÁHRADNÍM RESTITUCÍM-KATASTR
VÝSLEDEK HLASOVÁ VE VOLBÁCH DO EP
Oznámení o zániku ordinace MUDr. Hany Lefanové
Závěrečný účet obce Staré Hodějovice za rok 2018
veřejná vyhláška rozhodnutí stavební povolení
Schválený rozpočet obce na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Staré Hodějovice
Rozpočet MŠ Staré Hodějovice na rok 2019
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.
Sdělení starosty občanům
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Staré Hodějovice
Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu - Veřejná vyhláška
Svoz bioodpadu na rok 2019
INFORMACE OBČANŮM
Změna úředních hodin od 1.1.2019
Pečovatelská služba LEDAX
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Staré Hodějovice
Rozpočet na rok 2019
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Informace občanům
Informace občanům
Závěrečný účet obce za rok 2017
Výroční Zpráva za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Staré Hodějovice
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Staré Hodějovice
Programová dotace podle §10,zák. 250/2000 Sb.
Rozpočet obce Staré Hodějovice na rok 2018
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH
Smlouva o poskytnutí dotace
Narozené dítě
Doprava nemocných
Tenisové kurty
Provoz obecního úřadu
Úřední deska - archiv změn