Obec Staré Hodějovice

Úřední deska
HODĚJOVICKÁ HOSPODA NA NÁVSI - DOVOLENÁ 29.06. - 7.7.2019
Informace o nové službě svozu tříděného odpadu
NALEZENÁ KOČKA
ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Veřejná vyhláška s opatření obecné povahy
NABÍDKA POZEMKŮ SPÚ K NÁHRADNÍM RESTITUCÍM-KATASTR
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 29.5.2019
VÝSLEDEK HLASOVÁ VE VOLBÁCH DO EP
Termín zasedání zastupitelstva 29.5.2019 v 18:00 hodin
POZVÁNKA NA POŽÁRNÍ SOUTĚŽ DNE 22.06.2019 OD 11:00 HODIN
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

I. Oznámení o zahájení řízení o vydání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice V


Přílesní tábor pro děti
Oznámení o zániku ordinace MUDr. Hany Lefanové
Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva - 23.4.2019
Závěrečný účet obce Staré Hodějovice za rok 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SRUBEC
veřejná vyhláška rozhodnutí stavební povolení
Schválený rozpočet obce na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Staré Hodějovice
Rozpočet MŠ Staré Hodějovice na rok 2019
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.
Sdělení starosty občanům
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Staré Hodějovice
Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu - Veřejná vyhláška
Svoz bioodpadu na rok 2019
INFORMACE OBČANŮM
Změna úředních hodin od 1.1.2019
Pečovatelská služba LEDAX
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Staré Hodějovice
Rozpočet na rok 2019
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Informace občanům
Informace občanům
Závěrečný účet obce za rok 2017
Výroční Zpráva za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Staré Hodějovice
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Staré Hodějovice
Programová dotace podle §10,zák. 250/2000 Sb.
Rozpočet obce Staré Hodějovice na rok 2018
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH
Smlouva o poskytnutí dotace
Narozené dítě
Doprava nemocných
Tenisové kurty
Provoz obecního úřadu
Úřední deska - archiv změn