SDH

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

Vítejte v sekci Sboru dobrovolných hasičů Staré Hodějovice.

SDH byl založen v roce 1951 v počtu 28 členů.  V současné době má 99 členů.

 

Sbor vede  výkonný výbor ve složení:

Starosta: Šusterová Alena

Náměstek starosty, jednatel: Mottl Jan

Velitel sboru: Vávra Aleš

Hospodář: Bražinová Vladimíra

Technik MTZ, strojník: Benda Josef

Referent kultury: Čenkovicová Pavla

Referent sportu: Čenkovicová Radka

Vedoucí mládeže: Šusterová Alena, Benda Josef

Kontrolní a revizní rada:  Mottlová Pavlína, Luděk Kotek a Jírková Jana

 

Sbor se stará o odbornou a fyzickou přípravu členů, kdy někteří členové jsou v

Jednotce SDH obce, která je součástí integrovaného zásahového systému a na základě

výzvy HZS ČB, je schopna být nápomocna (vzhledem k dané technické vybavenosti) při

nenadálých (živelných, přírodních) situacích, jako jsou např. povodně, větrné polomy, lesní požáry apod.

 

Sbor má k dispozici toto technické vybavení:

  • Dopravní automobil Renault Master
  • Motorovou stříkačku a hadice pro dopravu vody
  • Zásahový pracovní oděv a obuv

 

 

Aktivní členové našeho sboru se během roku zúčastňují soutěží v požárním sportu (dále PS). Soutěžní sezónu odstartuje každoročně v dubnu na náplavce u Dlouhého mostu v ČB soutěž o pohár sv. Floriána. Sezóna dále pokračuje obvodovou soutěží, kde v letošním roce dosáhlo naše družstvo žen na stupně nejvyšší a zúčastnilo se okresního kola, kde skončilo na 8. místě. 

Během sezóny jezdíme na soutěže v PS a prioritně na tzv. „Velkou cenu“, kde hlavně ženy dosahují výborných výsledků a obhajují loňské druhé místo.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice-družstvo ženy

 

V mužské kategorii, tak dobrých výsledků v nabité konkurenci nedosahujeme, ale občas se nám nějaké dobré umístění podaří.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice-družstvo muži

V loňském roce jsme pořádali 2.ročník o „pohár sousedních obcí „ u Hodějovického rybníka a bohužel jsme těsně neobhájili prvenství z prvního ročníku v Doubravici, letos jsou hostiteli soutěže Nové Hodějovice.

 

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice-kolektivní foto

N.Hodějovice – 1.místo-Opět se podařilo získat putovní pohár z roku 2009

 

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice kolektivní foto

Na fotografii se starostou obce Ing. Zdeňkem Blažkem

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice kolektivní foto

St.Hodějovice – 2.místo

 

Tabulka umístění SDH v požárním sportu na jednotlivých turnajích:

Tabulka umístění SDH v požárním sportu na jednotlivých turnajích v roce 2011

 

 

Mimo tyto sportovní aktivity, pořádá SDH v naší obci další společenské akce:

  • Hasičský bál
  • Masopustní koleda a pohřbívání masopustu
  • Maškarní a pyžamový bál
  • Dětský karneval
  • Stavění Máje
  • Dětský den
  • Mikulášskou besídku

 

Akce pořádané SDHAkce pořádané SDHAkce pořádané SDH

 

 

Dále se podílíme na údržbě okolí sportovišť v objektu vodárny a v zimním období na přípravě a údržbě ledové plochy na hokejbalovém hřišti.

Tímto bychom rádi poděkovali sponzorům a zástupcům obce, kteří tyto aktivity finančně podporují.

 

Zájemci o členství ve Sboru dobrovolných hasičů (starší 15 let), nás mohou kontaktovat na tel. čísle 606 233 074.