Výroční zprávy
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2021 dle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2020
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2019
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční Zpráva za rok 2017
Výroční zpráva obce za rok 2016
Výroční zpráva obce za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008