Obec Staré Hodějovice

Obec Staré Hodějovice

Vítejte na oficiálních stránkách obce Staré Hodějovice. Doufáme, že zde najdete vše, co potřebujete.

Historie

Nejstarší stopy pravěkého osídlení na katastru Starých Hodějovice pocházejí ze starší doby bronzové ( 1900-1500 př. n. l. ). Nález pazourkového jádra západně od železniční tratě dokládá přítomnost člověka již v mezolitu. První písemná zmínka o obci Hodějovice ( Hodowicz ) pochází z roku 1407, kdy je uváděna jako majetek pánů z nedalekého Vidova. Dobu založení vsi neznáme, zřejmě spadá do období první kolonizace v 12. a 13. století.

Obec Hodějovice se pak objevila několikrát v kupních a dědických smlouvách ( 1415,1418,1463 ).  Dědicem Jana z Vidova byl Jindřich Kolman z Křukavy, který prodal statek se vsí Hodějovice Janu Tožicovi z Tožice.  V roce 1456 zdědila panství Markéta ze Ždánic. Od roku 1490 byla ves v majetku pana Voka z Rožumberka až do roku 1611. Ves zdědili Švamberkové, ale v držení ji měli jen do roku 1620. Po třicetileté válce přešla ves do držení rodu Schwarzenberků,  kteří ji spravovali až do I. světové války.

Pozoruhodný je tvar návsi dochovaný v téměř nezměněném rozsahu dodnes. Tvoří jej pravidelný čtverec se stranami o délce 140 metrů, důsledně dodržený i ve svažitém terénu. Obec byla zakládána jako podanská, nikdy zde nestálo panské sídlo, nejsou zde ani zmínky o tom, že by zde stál před rokem 1900 nějaký  kostel.
Z roku 1900 je na návsi opravený kostel P. Marie ve slohu neogotickém

Historická mapa Hodowicz:
Historická mapa-obec Hodowicz

Současnost

Obec leží asi 5 km od středu Českých Budějovic. Okolí obce obklopují lesy a pole, v katastru leží poměrně velký rybník a jednu část hranice katastru tvoří řeka Malše. Nová zástavba obce začala v roce 1970 a pokračuje až do současnosti. Pro svoji klidnou polohu je o další výstavbu velký zájem.

V současnosti má obec 1060 obyvatel. Katastr se rozkládá na 520 ha. Obec leží v nadmořské výšce 474 m n.m. Katastrální území Staré Hodějovice - kod obce 754 331. Cena pozemků na rok 2009 pro účely daně z nemovitostí je 4,56 Kč / m2. Do obce je spojení MHD z Českých Budějovic  linkou č. 11.  

Dnes je: 20.08.2019

Svátek slaví: Bernard

Aktuality

Mobilní sběrný dvůr podzim 2019 Staré Hodějovice 31.8.2019
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
více
Rozpočtové opatření č. 7/2019
více
Harmonogram svozu modrých a žlutých popelnic
více
Termín zasedání zastupitelstva: 26.06.2019 v 18:00 hodin
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
NABÍDKA POZEMKŮ SPÚ K NÁHRADNÍM RESTITUCÍM-KATASTR
více
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 29.5.2019
více
VÝSLEDEK HLASOVÁ VE VOLBÁCH DO EP
více
Termín zasedání zastupitelstva 29.5.2019 v 18:00 hodin
více
Oznámení o zániku ordinace MUDr. Hany Lefanové
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva - 23.4.2019
více
Závěrečný účet obce Staré Hodějovice za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.4
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SRUBEC
více
veřejná vyhláška rozhodnutí stavební povolení
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Termín zasedání zastupitelstva 13.03.2019 v 18:00 hodin
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Staré Hodějovice
více
Rozpočet MŠ Staré Hodějovice na rok 2019
více
Termín zasedání zastupitelstva: 19.02.2019 v 17:00 hodin
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Veřejná vyhláška Rozhodnutí stavební povolení
více
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Rozpočtové opatření č.1/2019
více
Sdělení starosty občanům
více
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Staré Hodějovice
více
Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu - Veřejná vyhláška
více
Svoz bioodpadu na rok 2019
více
INFORMACE OBČANŮM
více
Změna úředních hodin od 1.1.2019
více
Pečovatelská služba LEDAX
více
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Staré Hodějovice
více
Obecně závazná vyhláška č.4/2018 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místním poplatků ze psů
více
Rozpočet na rok 2019
více
Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva 11.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 12/2018
více
Termín zasedání zastupitelstva 7.11.2018
více
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce staré Hodějovice
více
Veřejná vyhláška usnesení o zastavení řízení
více
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
více
Volební výsledky- volby do zastupitelstva
více
Rozpočtové opatření č.10/2018
více
Veřejná vyhláška usnesení o přerušení řízení
více
Záměr daru majetku
více
Rozpočtové opatření č.9/2018
více
Zápis č.5 ze Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 29.8.2018 od 19:30 hodin
více
Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Staré Hodějovice
více
Rozpočtové opatření č.8/2018
více
Informace občanům
více
Rozpočtové opatření č.7/2018
více
Informace občanům
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Rozpočtové opatření č.6/2018
více
Zápis č.4 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 30.05.2018 od 19:30 hod.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
více
Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 4.4.2018 od 19:30
více
Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 7.3.2018
více
Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného 14.2.2018 od 19:30 hod.
více
Narozené dítě
více
Doprava nemocných
více

Vážení občané,
odchyt volně pobíhajících zvířat zajišťuje firma Vladimír Kössl, Novohradská 146, České Budějovice
tel. 777 214 680. O volně pobíhajícím nebo ztraceném psu informujte OÚ ( tel.387240345 ).

O  zatoulaných psech se informujte také na čísle pana Kössla.