Stručně o obci Staré Hodějovice

Nejstarší stopy pravěkého osídlení na katastru Starých Hodějovice pocházejí ze starší doby bronzové ( 1900-1500 př. n. l. ).

Nález pazourkového jádra západně od železniční tratě dokládá přítomnost člověka již v mezolitu. První písemná zmínka o obci Hodějovice ( Hodowicz ) pochází z roku 1407, kdy je uváděna jako majetek pánů z nedalekého Vidova.

Více o obci

Kalendář událostí

 

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - Czechpoint

Logo - elektronický portál územních samospráv