Komise a výbory

Výbory

 

Finanční výbor:

Zřizován podle zákona § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích.

Předseda: Ing. Pavel Hušek

Členové finančního výboru: Luděk Kotek

                                                  Farka František

 

Kontrolní výbor:

Zřizován podle zákona § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích.

Přdseda: pan Zdeněk Fošum

Členové kontrolního výboru: Čechová Vladimíra

                                                  Luděk Kotek