Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2018
Návrh- závěrečný účet obce Staré Hodějovice za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018
Závěrečný účet obce za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
Závěrečný účet obce za rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2010
Závěrečný účet obce za rok 2010
Závěrečný účet obce za rok 2009