Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva obce Staré Hodějovice za rok 2009.
-------------------------------------------------------------------

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


1. Počet podaných žádostí o informace: 0

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

3. Rozsudků soudu 0

4. Řízení o sankcích 0Ve Starých Hodějovicích dne: 9.8.2010


…………………………………
Ing. Zdeněk Blažek, starosta