Úřední deska

Změna úředních hodin na OÚ v období od 1.7. - 11.8. 2021

Pondělí: 07:30 - 15:00
Čtvrtek: 07:30 - 12:30