Úřední deska

Provedené kontroly -rok 2015

Provedené kontroly finančním výborem:

1. Byla provedena kontrola využití peněžních prostředků na provoz prodejny potravin v obci a SDH Staré Hodějovice
    za rok 2015. O provedených kontrolách byli informováni zastupitelé a byl vyhotoven protokol.
    Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, peněžní prostředky byly čerpány na stanovený účel uvedený ve veřejnosprávních smlouvách.

2. Byla provedena Veřejnosprávní kontrola MŠ Staré Hodějovice za rok 2015. O provedené kontrole byl sepsán protokol.
    Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.