Úřední deska

Informace občanům - od 31.10.2022 uzavírka ulice U Veselských a Jana Patočky (průjezd do obce Srubec) z důvodu stavebních prací na veřejném osvětlení