Úřední deska

Harmonogram svozu modrých a žlutých popelnic

Svozová společnost bude jedenkrát do měsíce vyvážet modré a žluté popelnice dle níže uvedeného harmonogramu.

Papír a plast bude svážen v jeden den.

18.07.2019, 29.08.2019,26.09.2019, 24.10.2019,21.11.2019 a 19.12.2019.