Obec Staré Hodějovice

Odpovědi starosty

Karel Řehoř

Vážený pane Řehoři, k Vášemu dotazu sděluji, že vyřešení splaškové kanalizace v ulici Dolní bude možné až po výstavbě zmíněné kanalizace

v ul. Ke Studánce, která je na katastru města Č. Budějovice a dle našich informací město bude tuto akci realizovat v letošním roce.

Souvislost s nově vybudovaným  ZTV  tedy řešení části  ul. Dolní na katastru Staré Hodějovice tedy není.

Co se týká stavu silnice Ke Studánce znovu opakuji, že tato silnice ( od kapličky ve Starých Hodějovicích ) je v majetku města České Budějovice.

S její rekonstrukcí je počítáno po vybudování splaškové a povrchové kanalizace a to je opět investicí města České Budějovice.

S pozdravem starosta obce  Zd. Blažek

Vojčová Magdalena

K Vašemu dotazu sdělujeme, že obecní hřiště je dle vyjádření odborné firmy osazeno dostatečným počtem zařízení pro děti tak,

aby byla zabezpečena jejich bezpečnost. Takže s rozšířením počtu zařízení nepočítáme.

K druhému dotazu, který se týkal kapacity MŠ v obci Vám sděluji, že zatím všichni zájemci o MŠ byli uspokojeni a obec v dohledné době nepočítá s výstavbou

nové kapacity v MŠ.

S pozdravem starosta obce  Zd. Blažek

Odpověď paní Mikešové-změna ÚP

Vážená paní Mikešová,

dne 18.12.2013 jsme Vám posílali vyjádření k Vaší žádosti o pořízení změny ÚP
na pozemku p.č. 269/1. Součástí vyjádření je i důvod, proč nebyl záměr schválen.
Zastupitelstvo žádá o předložení návrhu dopravního řešení přístupu a příjezdu k
budoucím stavbám.

Pokud bude návrh dopravního řešení předložen zastupitelstvo se bude Vaší žádostí
dále zabývat.

S pozdrave Ing. Zdeněk Blažek
 

Odpověď panu Netušilovi

Vážený pane Netušile,

odpovídám na Váš dotaz ze dne 21.2.2014 ve kterém se dotazujete z jakého důvodu došlo k pokácení stromů
na obecním pozemku u firmy Elzako.

Vámi zmiňovaný pozemek není obecní, ale patří soukromému majiteli. Stromy byly pokáceny z toho důvodu,
že byly vysazeny na navážce a ohrožovaly přilehlé okolí včetně obecní komunikace.

S pozdravem  Ing. Zdeněk Blažek
 

Odpověď paní Aurové.

Vážená paní Aurová odpovídám na Váš dotaz ohledně parkování vozidla CBL 90-26 na parkovišti.
Prostřednictvím Policie ČR zjistíme bydliště a jméno majitelea potom bude vyzván k odstranění vozidla.
V případě že, víte komu vozidlo patří,  dejte nám prosím zprávu.

S pozdravem Zdeněk Blažek, starosta. 


 

 

 

Odpověď panu Honzovi

Vážený pane Honzo,

uzavření silnice k Hůrce je z důvodů opravy místní komunikace ul. K Hůrce. Jedná se o předem plánovanou akci pokládky nového povrchu na komunikaci.
Uzavírka bude do 31.8.2012.

Ing. Zdeněk Blažek, starosta

 

Odpověď na dotaz paní Aurové.

 Vážená paní Aurová,

zastupitelé obce schválili hranici spotřeby plynu za rok 2011 nad 15 MWh. proto nemáte bohužel na příspěvek nárok.

 

Odpověď na dotazy paní Hovorkové a pana Bittnera

Vážení občané,

Obec Staré Hodějovice je zřizovatelem pouze MŠ ve Starých Hodějovicích a v celé historii se nestalo, že by děti ze Starých Hodějovic nemohly být umístěny v ZŠ v Nových Hodějovicích
( tato tato škola patří pod ZŠ v Dukelské ulici ). Zřizovatelem je město České Budějovice a to také dává kriteria k příjímání dětí do ZŠ. Tato situace je způsobena mimo jiné tím,
že v  ZŠ Dukelská byly v letošním roce otevřeny  údajně pouze dvě první třídy.
Na základě této situace a vzhledem k připomínkám občanů požádáme město o spolupráci v tom smyslu, aby bylo možné děti z naší obce ve větší míře umísťovat
v ZŠ  v Nových Hodějovicích. Bohužel v této situaci nemůžeme nic jiného udělat. Spádová oblast pro děti ze Starých Hodějovic jsou České Budějovice.

Ing. Zdeněk Blažek, starosta    

 

Odpověď na dotaz-vzhled eviden. čísla

Veřejné vyhlášky obce neřeší vzhled domovního čísla. Označení chaty evidenčním číslem je nutné zejména pokud zde máte trvalý pobyt.

Jinak je to vhodné zejména pro orientaci např. pracovníků ener. podniků.

Odpověď panu Janu Třískovi:

Vážený pane Třísko,

tento jízdní řád je zkušební, zkušební období bylo zahájeno dnem 12.6.2011 a potrvá do konce měsíce října 2011.
Na základě získaných poznatků bude provedeno přehodnocení Jízdních řádů a získané poznatky budou aplikovány
do nového Jízdního řádu platného ode dne 11.12.2011. Vaše připomínky budou  předány na Dopravní podnik k vyřešení.
S pozdravem Ing. Zdeněk Blažek

Odpověď panu Řehořovi

Vážený pane Řehoři,
vybudování kanalizace v Dolní ulici bude provedeno v rámci výstavby  ZTV  Ke Studánce.

Ing. Zdeněk Blažek 

Odpověď na dotaz.

Odpověď na dotaz pana Bittnera:

Vážený pane, Obec obnovuje označení ulic a nechala vyrobit nové tabule se jmény ulic tam kde chybí. 

Dnes je: 13.12.2018

Svátek slaví: Lucie

Aktuality

Veřejná vyhláška
více
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka III
více
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod III
více
Termín zasedání zastupitelstva 7.11.2018
více
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce staré Hodějovice
více
Veřejná vyhláška usnesení o zastavení řízení
více
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
více
Volební výsledky- volby do zastupitelstva
více
Rozpočtové opatření č.10/2018
více
Veřejná vyhláška usnesení o přerušení řízení
více
Záměr daru majetku
více
Rozpočtové opatření č.9/2018
více
Zápis č.5 ze Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 29.8.2018 od 19:30 hodin
více
Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Staré Hodějovice
více
Rozpočtové opatření č.8/2018
více
Informace občanům
více
Rozpočtové opatření č.7/2018
více
Informace občanům
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Rozpočtové opatření č.6/2018
více
Zápis č.4 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 30.05.2018 od 19:30 hod.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
více
Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 4.4.2018 od 19:30
více
Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 7.3.2018
více
Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného 14.2.2018 od 19:30 hod.
více
Rozpis svozu bioodpadu rok 2018
více
Nové známky na popelnice
více
Doprava nemocných
více

Vážení občané,
odchyt volně pobíhajících zvířat zajišťuje firma Vladimír Kössl, Novohradská 146, České Budějovice
tel. 777 214 680. O volně pobíhajícím nebo ztraceném psu informujte OÚ ( tel.387240345 ).

O  zatoulaných psech se informujte také na čísle pana Kössla.

Anketa