Zápisy ze zastupitelstva 2020

Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva dne 29.01.2020