Zápisy ze zastupitelstva 2017

Termín zasedání zastupitelstva dne 8.2.2017 v 19:30 hodin

Program zasedání:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
2. Schválení rozpočtové změny č.12/2016.
3. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2017-2020.
4. Schválení aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2016.
5. Schválení smlouvy s Dopravním podnikem na rok 2017
6. Schválení žádosti na poskytnutí příspěvku na provoz prodejny na rok 2017.
7. Shválení žádosti na odkup pozemku.
8. Schválení smlouvy o spolupráci a poskytnutí účelového investičního daru.
9. Schválení prodeje pozemku p.č. 153/3
10. Schválení prodeje pozemku p.č. 452/86.
11. Schválení zřízení VB služebnosti-JVS.
12. Schválení zřízení VB s firmou E.ON.
13. Schválení zřízení VB s firmou E.ON.

14. Různé.

Ing. Zdeněk Blažek, starosta obce