Zápisy ze zastupitelstva 2016

Termín zasedání zastupitelstva dne 19.1.2016 v 18:00 hodin

Erb obce Staré Hodějovice                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  19.1.2016 v 18.00 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

Program zasedání:

 

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení rozpočtové změny č. 13/2015.
  3. Schválení  smluv o smlouvách budoucích kupních ZTV Krátká.
  4. Schválení  názvu ulice ZTV Pod Poustevníkem.
  5. Schválení změny výše odměn zastupitelstva k 1.2.2016.
  6. Schválení směny pozemků.
  7. Schválení smlouvy s DP na rok 2016.
  8. Schválení darovací smlouvy.
  9. Schválení žádosti a veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku na provoz prodejny
  10. Různé.

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 6.1.2016