Zápisy ze zastupitelstva 2016

Termín zasedání zastupitelstva 5.10. 2016 v 19:30 hodin

Erb obce Staré Hodějovice                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  5.10. 2016 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

 

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2016 a 8/2016.
 3. Schválení záměru zřízení věcného břemena „Staré Hodějovice, K364/33 Friess-NN“
 4. Schválení záměru zřízení věcného břemena-služebnosti „Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné-Hodějovice, SO 336 přeložka kanalizace v km 138.00“ .
 5. Schválení záměru zřízení věcného břemena-služebnosti „Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné-Hodějovice, SO 436 úprava VO u MÚK“.
 6. Schválení nákupu pozemku p.č.254/14, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 372.
 7. Schválení prodeje pozemku p.č.583/6, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 1.
 8. Schválení prodeje pozemku p.č.363/5/6, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 1.
 9. Zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách.
 10. Zpráva finančního výboru o provedených kontrolách.
 11. Projednání žádosti o změnu ÚP – ing.Votruba.
 12. Informace o Rozhodnutí ČIŽP se spol. Hydrokov s.r.o.
 13. Informace o studii stavby nového OÚ Staré Hodějovice.
 14. Informace z jednání o výstavbě dálnice D3.
 15. Schválení Budoucí kupní smlouvy-Jez u Špačků.
 16. Schválení Budoucí smlouvy o zřízení VB č. 1030032026/001 s firmou E.ON.
 17. Schválení smlouvy o převodu práv a povinností z Územního rozhodnutí s firmou E.ON (Krátká ul.-Staré Hodějovice).
 18. Schválení směnné smlouvy mezi Jč.Krajem a obcí Staré Hodějovice.
 19. Projednání vstupu na pozemek LV 369/1, lesní pozemek – žádost chatařů Staré Hodějovice (Na Verku).
 20. Schválení záměru odprodeje obecního pozemku p.č. 111-manželé Palkovičovi Staré Hodějovice.
 21. Oplocení pozemku p.č. 376/10 (p.Charvát), chata Na Verku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 21.9.2016