Zápisy ze zastupitelstva 2016

Termín zasedání zastupitelstva 2.3.2016 v 19:30 hodin

Erb obce Staré Hodějovice                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  2.3.2016 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtové změny č. 1/2016.
 3. Schválení  žádosti o převod kladného hosp.výsledku MŠ.
 4. Schválení  zřízení VB (St.Hodějovice, 21 RD-kabel NN).
 5. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, ZTV Jez U Špačků)).
 6. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, podzemní optické vedení).
 7. Schválení záměru prodeje pozemku.
 8. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2015.
 9. Schválení účetní závěrky obce a MŠ za rok 2015.
 10. Informace o dílčí kontrole ČIŽP-Hodějovický rybník deponie skládky.
 11. Schválení ceny vodného a stočného na rok 2016.
 12. Informace o dopisu primátorovi Č.Budějovic o sloučení ZTV K Jezu k městu Č.Budějovice.
 13. Informace o konkursu na místo ředitelky MŠ ve Starých Hodějovicích.
 14. Schválení převodu výsledku hospodaření obce Starých Hodějovice.
 15. Schválení ceny pozemků u smluv o smlouvách budoucích – ul. Krátká.
 16. Různé.

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 23.2.2016