Zápisy ze zastupitelstva 2016

Termín zasedání zastupitelstva 14.12.2016 v 19:30 hodin

 

 

 

 

 

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  14.12.2016 v 19.30 hodin

 

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5, Staré Hodějovice

 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení termínu inventur pro rok 2016.
 3. Schválení složení inventurních komisí.
 4. Schválení OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 5. Schválení OZV č. 1/2016 o místním poplatku ze psů.
 6. Schválení OZV č. 2/2016 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 7. Schválení OZV č. 4/2016 o stanovení systému shromažďování odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
 8. Schválení rozpočtu obce na rok 2017.
 9. Schválení rozpočtové změny č.11/2016 a 12/2016.
 10. Projednání úhrady poplatků za likvidaci komunálního odpadu na rok 2017
 11. Projednání úhrady příspěvku na podporu ekologického vytápění.
 12. 12.  Schválení zřízení VB, „Staré Hodějovice, D3 SO 436 – VO u MÚK-       Hodějovice-obec“.
 13. Schválení žádosti o finanční příspěvek-SDH.
 14. Schválení žádosti o odkup  pozemku p.č. 215/1 od Jihočeské university, Č.Budějovice pro dětské hřiště-ul.Kohoutova
 15. Informace – do doby odkupu pozemku p.č. 215/1 je uzavřena na pozemek nájemní smlouva.
 16. Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 452/86.
 17. Schválení prodeje pozemku p.č. 429/32.
 18. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 153/3.
 19. Schválení žádosti o dotaci pro Občanské sdružení PREVENT 99 z.ú.
 20. Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 369/1, KÚ Staré Hodějovice o výměře cca 50 m2.
 21. Informace o veřejnoprávní smlouvě na úseku výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle zákona 13/1997 Sb.-změna od 15.12.2016.
 22. Informace o vypořádání připomínek a schválení dodatku k plánu péče o přírodní památku – „Tůně u Špačků“, na období  2016 – 2024.
 23. Projednání udělení souhlasu obce s opravou vodovodního potrubí v chatové oblasti na pozemku 369/1.
 24. Projednání připomínky p.Labského k retardéru před domem č. 331 ul.Hodějovická.
 25. Projednání vydání rozhodnutí o povolení připojení nemovitosti jejímž majitelem je JUDr.M.Tonner k účelové komunikaci na pozemku p.č. 583/6.
 26. Projednání rozhodnutí ČIŽP k rybníku Hodějovický a schválení odvolání k tomuto rozhodnutí.
 27. Informace o průběhu konkurzu na místo ředitelky MŠ.
 28. Různé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

Starosta

Ve Starých Hodějovicích 5.12.2016