Zápisy ze zastupitelstva 2016

Termín zasedání zastupitelstva 13.7.2016 v 19:30 hodin

Erb obce Staré Hodějovice                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  13.7.2016 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

 

 

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Projednání rozpočtového opatření č. 5/2016.
  3. Schválení prodeje pozemků p.č. 252/9 a 252/10.
  4. Schválení převzetí ZTV Pod Poustevníkem, schválení darovacích smluv.
  5. Informace o kontrole NKÚ.
  6. Projednání kupní smlouvy na pozemek p.č. 445/20.
  7. Různé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 29.6.2016