Zápisy ze zastupitelstva 2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.8/2012 dne 18.12.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.7/2012 dne 28.11.2012
Termín zasedání zastupitelstva dne 28.11.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.6/2012 dne 26.9.2012
Termín zasedání zastupitelstva dne 26.9.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.5/2012 dne 29.8.2012
Termín zasedání zastupitelstva dne 29.8.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.4/2012 dne 27.6.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.3/2012 dne 20.6.2012
Termín zasedání zastupitelstva dne 20.6.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/2012 dne 28.3.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.1/2012 dne 15.2.2012
Termín zasedání zastupitelstva dne 15.2.2012