Zápisy ze zastupitelstva 2010
Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 7/2010
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 11.11.2010.
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.6/2010
Termín zasedání zastupitelstva dne 29.9.2010
Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5/2010
Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4/2010
Termín zasedání zastupitelstva dne 23.6.2010
Usnesení č.3/2010
Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3/2010
Termín zasedání zastupitelstva dne 21.4.2010
Termín zasedání zastupitelstva dne 10.3.2010
Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2010