Zápisy ze zastupitelstva 2019

Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva dne 26.06.2019