Rozpočet a opatření 2010

Výhled rozpočtu obce.

Výhled rozpočtu obce Staré Hodějovice
aktualizace
tis. Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy 2010 2011                       Výdaje 2010 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daňové příjmy 6300 6300         Doprava 680 680

Poplatky 1390 1400                    Školství 650 620

Účelová dotace 360 360             Silnice, veř. osvětlení 6670 3500

Pronájmy, prodeje 450 410        Kultura, tělovýchova 850 850

Úroky 100 100                              Odpady 800 800

                                                         Místní správa 1400 1400

                                                         Pitná voda, kanalizace 550 250

                                                        Komunální služby, zeleň 450 400

                                                        Požární ochrana 100 100

                                                        Voda v zem. krajině              2500
Příjmy celkem 8600 8600          Výdaje celkem 12150        11100