Rozpočet a opatření 2010

Rozpočtové opatření č.3/2010

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2010

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘIJMY:
Su AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo původ.hodnota změna po změně text

1) 231 200 00000000 0000 0000 1112 000 265000.00 350000.00 615000.00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
2) 231 200 00000000 0000 0000 1121 000 1270000.00 25000.00 1295000.00 Daň z příjmů právnických osob
Paragraf: 0000 celkem: 1535000.00 375000.00 *
3) 231 200 00000000 0000 3419 2132 000 6500.00 1500.00 8000.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
Paragraf: 3419 celkem: 6500.00 1500.00 * Ostatní tělovýchovná činnost
4) 231 200 00000000 0000 3633 2119 000 2780.00 68700.00 71480.00 Příjmy z vlastní činnosti jind
Paragraf: 3633 celkem: 2780.00 68700.00 * Výstavba a údržba místních inž
5) 231 200 00000000 0000 3639 3111 000 0.00 2400.00 2400.00 Příjmy z prodeje pozemků
Paragraf: 3639 celkem: 0.00 2400.00 * Komunální služby a územní rozv

PŘIJMY celkem: 1544280.00 447600.00

VÝDAJE:
Su AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo původ.hodnota změna po změně text

6) 231 300 00000000 0000 2212 6121 000 1450000.00 1300000.00 2750000.00 Budovy, haly a stavby
Paragraf: 2212 celkem: 1450000.00 1300000.00 * Silnice
7) 231 300 00000000 0000 2341 5169 000 0.00 80000.00 80000.00 Nákup ostatních služeb
Paragraf: 2341 celkem: 0.00 80000.00 * Vodní díla v zemědělské krajin
8) 231 300 00000000 0000 3392 5151 000 0.00 4000.00 4000.00 Studená voda
Paragraf: 3392 celkem: 0.00 4000.00 * Zájmová činnost v kultuře
9) 231 300 00000000 0000 3635 6119 000 0.00 14000.00 14000.00 Ostatní nákup dlouhodobého neh
Paragraf: 3635 celkem: 0.00 14000.00 * Územní plánování
10) 231 300 00000000 0000 5512 5139 000 0.00 25000.00 25000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
Paragraf: 5512 celkem: 0.00 25000.00 * Požární ochrana - dobrovolná č
11) 231 300 00000000 0000 6171 5169 000 120000.00 20000.00 140000.00 Nákup ostatních služeb
12) 231 300 00000000 0000 6171 5172 000 3019.00 4320.00 7339.00 Programové vybavení
Paragraf: 6171 celkem: 123019.00 24320.00 * Činnost místní správy

VÝDAJE celkem: 1573019.00 1447320.00

FINANCOVÁNÍ:
Su AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo původ.hodnota změna po změně text

13) 231 010 00000000 0000 0000 8115 000 8911676.00 999720.00 9911396.00 Změna stavu krátkodobých prost
Paragraf: 0000 celkem: 8911676.00 999720.00 *

FINANCOVÁNÍ celkem: 8911676.00 999720.00


Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3 / 2010

ad 1)
ad 2)