Rozpočet a opatření 2010

Rozpočtové opatření č.1/2010

Obec Staré Hodějovice KEO 7.70g / Uc06x
zpracováno: 1.04.2010
strana : 1


Návrh rozpočtového opatření č. 1 / 2010

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘIJMY:
Su AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo původ.hodnota změna po změně text

1) 231 200 00000000 0000 0000 1112 000 250000.00 15000.00 265000.00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
2) 231 200 00000000 0000 0000 1334 000 0.00 100.00 100.00 Odvody za odnětí půdy ze zeměd
Paragraf: 0000 celkem: 250000.00 15100.00 *
3) 231 200 00000000 0000 5512 2321 000 0.00 1300.00 1300.00 Přijaté neinvestiční dary
Paragraf: 5512 celkem: 0.00 1300.00 * Požární ochrana - dobrovolná č
4) 231 200 00000000 0000 6171 2329 000 0.00 96.00 96.00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
Paragraf: 6171 celkem: 0.00 96.00 * Činnost místní správy
5) 231 100 00000000 0000 6409 2328 000 0.00 1307.00 1307.00 Neidentifikované příjmy
Paragraf: 6409 celkem: 0.00 1307.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

PŘIJMY celkem: 250000.00 17803.00

VÝDAJE:
Su AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo původ.hodnota změna po změně text

6) 231 300 00000000 0000 2212 5139 000 0.00 5000.00 5000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
Paragraf: 2212 celkem: 0.00 5000.00 * Silnice
7) 231 300 00000000 0000 2219 6121 000 0.00 750000.00 750000.00 Budovy, haly a stavby
Paragraf: 2219 celkem: 0.00 750000.00 * Ostatní záležitosti pozemních
8) 231 300 00000000 0000 3392 5153 000 9000.00 6258.00 15258.00 Plyn
Paragraf: 3392 celkem: 9000.00 6258.00 * Zájmová činnost v kultuře
9) 231 300 00075115 0000 3771 5021 000 0.00 1500.00 1500.00 Protiradonová opatř.-ostatní o
Paragraf: 3771 celkem: 0.00 1500.00 * Protiradonová opatření
10) 231 300 00000000 0000 5512 5151 000 0.00 1768.00 1768.00 Studená voda
Paragraf: 5512 celkem: 0.00 1768.00 * Požární ochrana - dobrovolná č
11) 231 300 00000000 0000 6171 5136 000 0.00 790.00 790.00 Knihy, učební pomůcky a tisk
12) 231 300 00000000 0000 6171 5167 000 0.00 2200.00 2200.00 Služby školení a vzdělávání
13) 231 300 00000000 0000 6171 5361 000 0.00 500.00 500.00 Nákup kolků
Paragraf: 6171 celkem: 0.00 3490.00 * Činnost místní správy
Organizace:

14) 231 100 00000000 1012 6171 5321 000 0.00 6000.00 6000.00 Neinvestiční transfery obcím
Paragraf: 6171 celkem: 0.00 6000.00 * Činnost místní správy

VÝDAJE celkem: 9000.00 774016.00

FINANCOVÁNÍ:
Su AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo původ.hodnota změna po změně text

15) 231 010 00000000 0000 0000 8115 000 5400000.00 756213.00 6156213.00 Změna stavu krátkodobých prost
Paragraf: 0000 celkem: 5400000.00 756213.00 *

FINANCOVÁNÍ celkem: 5400000.00 756213.00