Obec Staré Hodějovice

Povinně zveřejňované informace
Volební výsledky- volby do zastupitelstva
Smlouva o službách s Dopravním podnikem-rok 2017
Výroční zpráva obce za rok 2015
Záměry prodeje pozemků
Změna územního plánu č.4-ukončení
Informace k dani z nemovitých věcí
Jednací řád Obce Staré Hodějovice
Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace.