Informace ke stavu nouze - Covid 19

Praktické informace ke koronaviru

Vážení občané,

v textu níže naleznete praktické odkazy, která můžete využít k čerpání aktuálních informací ohledně nákazy virem COVID-19 a případnému vyhledávání praktických rad a odborné pomoci. Doporučujeme čerpat informace z oficiálních zdrojů odborných  institucí ČR.

Web Ministerstva zdravotnictví a oficiální aplikace MZ k aktuálnímu vývoji:

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Web Jihočeského kraje:

https://covid.kraj-jihocesky.cz/aktualni-informace/

Web Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje:

https://www.khscb.cz/

Web Nemocnice České Budějovice zřízený k viru Covid- 19

https://infekce.nemcb.cz/

Web města České Budějovice- obec s rozšířenou působností

https://www.c-budejovice.cz/

 

Dále připomínáme, že je Vám k dispozici možnost zajištění nákupu pro osoby starší 65 let viz. info níže:

V případě potřeby v době nouzového stavu, zajistíme základní životní potřeby, pro občany Obce Staré Hodějovice nad 65 let, na telefoním čísle 722 233 500,  721 015 340 - www.jihoceskenadeje.cz (NADAČNÍ FOND JIHOČESKÉ NADĚJE)

Jedná se o zajištění základních potravin, hygienických potřeb a léků.

Objednávky je možno učinit v době od 08:00 - 15:00 hodin.

Závoz nákupů je realizován tentýž den od 11:00 - 20:00 hodin.

 

Veškeré další informace týkající se chodu obce jsou obratem zveřejňovány na internetových stránkách obecního úřadu.