Informace ke stavu nouze - Covid 19

Informace o zajištění potřeb pro občany Obce Staré Hodějovice nad 65 let v době nouzového stavu

V případě potřeby v době nouzového stavu, zajistíme základní životní potřeby,

pro občany Obce Staré Hodějovice nad 65 let, na telefoním čísle 

722 233 500,  721 015 340 - www.jihoceskenadeje.cz (NADAČNÍ FOND JIHOČESKÉ NADĚJE)

Jedná se o zajištění základních potravin, hygienických potřeb a léků.

Objednávky je možno učinit v době od 08:00 - 15:00 hodin.

Závoz nákupů je realizován tentýž den od 11:00 - 20:00 hodin.

 

starosta OÚ Staré Hodějovice

Ing. Zdeněk Blažek