Obec Staré Hodějovice

Záměry prodejů a VB

Záměr daru majetku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-daru804308174.pdf 343 Kb

Záměr zřízení věcného břemena

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-zrizeni-vb.pdf 333.4 Kb

Záměr zřízení věcného břemena-služebnosti

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-zrizeni-vb-sluzebnosti.pdf 357.9 Kb

Záměr prodeje pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku.pdf 284.4 Kb

Pronájmy pozemků, Věcná břemena na pozemky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ccf27072017.pdf 1445.3 Kb

Záměr prodeje pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ccf17032017.pdf 360.7 Kb

Záměr prodeje pozemků

 

 

 

 

 

 

 

Záměr prodeje pozemků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Obec Staré Hodějovice  zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  záměr prodat pozemek:

 

Pozemek p.č. 153/3, zahrada o výměře 38 m2, 031-300

 

LV 1, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice .

 

Cenu za pozemek určí zastupitelstvo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Zdeněk Blažek, starosta

 

 

 

Vyvěšeno:  15.12.2016                                                       Sejmuto: 15.1.2017

 

 

 

 

Na www.stránkách zveřejněno:  15.12.2016  do  15.1.2017

 

 

 

 

Schváleno v zastupitelstvu: