Zápisy ze zastupitelstva

Záměr pronájmu pozemku

Obec Staré Hodějovice zveřejňuje záměr pronajmout pozemek p.č. 189/7, TTP za účelem kynologického cvičiště.

Cenu za pronájem určí zastupitelstvo. Źádosti a bližší informace dostane zájemce na OÚ.

Žádosti se přijímají od 1.6.2015 do 15.7.2015.