Zápisy ze zastupitelstva

Záměr prodeje pozemků

 

 

 

 

 

 

 

Záměr prodeje pozemků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Obec Staré Hodějovice  zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  záměr prodat pozemek:

 

Pozemek p.č. 452/86, orná půda o výměře 430 m2, 031-310

 

LV 1, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice .

 

Cenu za pozemek určí zastupitelstvo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Zdeněk Blažek, starosta

 

 

 

Vyvěšeno:  15.12.2016                                                       Sejmuto: 15.1.2017

 

 

 

 

Na www.stránkách zveřejněno:  15.12.2016  do  15.1.2017

 

 

 

 

Schváleno v zastupitelstvu: