Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 5.10. 2016

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  5.10. 2016 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

 

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2016 a 8/2016.
 3. Schválení záměru zřízení věcného břemena „Staré Hodějovice, K364/33 Friess-NN“
 4. Schválení záměru zřízení věcného břemena-služebnosti „Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné-Hodějovice, SO 336 přeložka kanalizace v km 138.00“ .
 5. Schválení záměru zřízení věcného břemena-služebnosti „Staré Hodějovice, D3 0310/1 Úsilné-Hodějovice, SO 436 úprava VO u MÚK“.
 6. Schválení nákupu pozemku p.č.254/14, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 372.
 7. Schválení prodeje pozemku p.č.583/6, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 1.
 8. Schválení prodeje pozemku p.č.363/5/6, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, LV 1.
 9. Zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách.
 10. Zpráva finančního výboru o provedených kontrolách.
 11. Projednání žádosti o změnu ÚP – ing.Votruba.
 12. Informace o Rozhodnutí ČIŽP se spol. Hydrokov s.r.o.
 13. Informace o studii stavby nového OÚ Staré Hodějovice.
 14. Informace z jednání o výstavbě dálnice D3.
 15. Schválení Budoucí kupní smlouvy-Jez u Špačků.
 16. Schválení Budoucí smlouvy o zřízení VB č. 1030032026/001 s firmou E.ON.
 17. Schválení smlouvy o převodu práv a povinností z Územního rozhodnutí s firmou E.ON (Krátká ul.-Staré Hodějovice).
 18. Schválení směnné smlouvy mezi Jč.Krajem a obcí Staré Hodějovice.
 19. Projednání vstupu na pozemek LV 369/1, lesní pozemek – žádost chatařů Staré Hodějovice (Na Verku).
 20. Schválení záměru odprodeje obecního pozemku p.č. 111-manželé Palkovičovi Staré Hodějovice.
 21. Oplocení pozemku p.č. 376/10 (p.Charvát), chata Na Verku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 21.9.2016