Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 4.2.2015

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  4.2.2015 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

 2. Schválení rozpočtové změny č. 10/2014.

 3. Schválení  záměru zřízení věcného břemene „Staré Hodějovice, K 202/1, Hons NN“.

 4. Schválení  záměru zřízení věcného břemene „STL plynová přípojka na par.č. 171/6, KÚ Staré Hodějovice“.

 5. Schválení výše úhrady kompenzace za MHD v r. 2015.

 6. Schválení záměru darování pozemků.

 7. Projednání zajišťování služeb v oblasti revizí.

 8. Schválení složení výběrové komise.

 9. Schválení výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace – „Ulice Krátká“.

 10. Odsouhlasení výběru finančního ústavu na poskytnutí úvěru na akci „Revitalizace Hodějovického rybníka“.

 11. Schválení smlouvy s poskytovatelem úvěru na akci “Revitalizace Hodějovického rybníka“.

 12. Schválení stavebního dozoru na revitalizaci Hodějovického rybníka.

 13. Informace starosty o předání staveniště firmě Hydrokov.

 14. Informace o poskytnutí nabídky firmy AES na provozování a údržbu veřejného osvětlení.

 15. Projednání způsobu výměny plynového kotle v MŠ.

 16. Různé.

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 27.1.2015