Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 4.2.2015

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  4.2.2015 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

 2. Schválení rozpočtové změny č. 10/2014.

 3. Schválení  záměru zřízení věcného břemene „Staré Hodějovice, K 202/1, Hons NN“.

 4. Schválení  záměru zřízení věcného břemene „STL plynová přípojka na par.č. 171/6, KÚ Staré Hodějovice“.

 5. Schválení výše úhrady kompenzace za MHD v r. 2015.

 6. Schválení záměru darování pozemků.

 7. Projednání zajišťování služeb v oblasti revizí.

 8. Schválení složení výběrové komise.

 9. Schválení výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace – „Ulice Krátká“.

 10. Odsouhlasení výběru finančního ústavu na poskytnutí úvěru na akci „Revitalizace Hodějovického rybníka“.

 11. Schválení smlouvy s poskytovatelem úvěru na akci “Revitalizace Hodějovického rybníka“.

 12. Schválení stavebního dozoru na revitalizaci Hodějovického rybníka.

 13. Informace starosty o předání staveniště firmě Hydrokov.

 14. Informace o poskytnutí nabídky firmy AES na provozování a údržbu veřejného osvětlení.

 15. Projednání způsobu výměny plynového kotle v MŠ.

 16. Různé.

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 27.1.2015