Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 3.6.2015

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  3.6.2015 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtového opatření  č. 4/2015.
 3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2015.
 4. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2015.
 5. Schválení darovacích smluv.
 6. Dálnice- projednání a schválení smluv o přeložce kanalizace a VO v rámci výstavby dálnice.
 7. Vyjádření k žádosti o změnu ÚR ke stavbě dálnice D3 pro firmu SUDOP Praha.
 8. Informace o oznámení místního šetření k ocenění pozemků pod dálnicí.
 9. Informace o umisťování dětí do ZŠ.
 10. Projednání prázdninového provozu v MŠ ve Starých Hodějovicích.
 11. Různé.

 

  

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 26.5.2015