Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 3.6.2015

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  3.6.2015 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtového opatření  č. 4/2015.
 3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2015.
 4. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2015.
 5. Schválení darovacích smluv.
 6. Dálnice- projednání a schválení smluv o přeložce kanalizace a VO v rámci výstavby dálnice.
 7. Vyjádření k žádosti o změnu ÚR ke stavbě dálnice D3 pro firmu SUDOP Praha.
 8. Informace o oznámení místního šetření k ocenění pozemků pod dálnicí.
 9. Informace o umisťování dětí do ZŠ.
 10. Projednání prázdninového provozu v MŠ ve Starých Hodějovicích.
 11. Různé.

 

  

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 26.5.2015