Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne:29.8.2012 v 19.30 hod.

Místo konání: Obecní úřad, Obecní 5, Staré Hodějovice-zasedací místnost.

 

Program:

1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

2. Projednání změny rozsahu opravy komunikace k Hůrce.

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta.

 

Ve Starých Hodějovicích dne: 22.8.2012.