Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 29.1.2014

Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 29.1.2014 v 19.30 hodin

Místo konání: Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5


 


 


 


 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

  2. Schválení Dodatku č.19 s firmou A.S.A na likvidaci odpadu na rok 2014.

  3. Schválení Smlouvy o dopravní obslužnosti na rok 2014.

  4. Schválení rozpočtového opatření č.8/2012 za 12/2013.

  1. Schválení změny v odměňování zastupitelů od ledna 2014.

  1. Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2013 ve výši 1.195.943,06 Kč

  1. Různé.


 


 


 


 


 


 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 15.1.2014