Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 29.1.2014

Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 29.1.2014 v 19.30 hodin

Místo konání: Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5


 


 


 


 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

  2. Schválení Dodatku č.19 s firmou A.S.A na likvidaci odpadu na rok 2014.

  3. Schválení Smlouvy o dopravní obslužnosti na rok 2014.

  4. Schválení rozpočtového opatření č.8/2012 za 12/2013.

  1. Schválení změny v odměňování zastupitelů od ledna 2014.

  1. Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2013 ve výši 1.195.943,06 Kč

  1. Různé.


 


 


 


 


 


 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 15.1.2014