Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 28.11.2012

 

          Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 28.11.2012 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání výše koeficientu daně z nemovitostí.
 3. Schválení termínu inventur pro rok 2012.
 4. Schválení  složení inventurních komisí.
 5. Schválení OZV č. 1/2012 o místním poplatkuza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 6. Schválení OZV č. 2/2012 o místním poplatku ze psů.
 7. Schválení OZV č. 3/2012 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 8. Schválení výběru dodavatele na realizaci  vodovodní přípojky na hokejbalové hřiště.
 9. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2017
 10. Projednání aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2012.
 11. Projednání žádostí o změnu ÚP.
 12. Různé

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 14.11.2012