Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 28.11.2012

 

          Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 28.11.2012 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání výše koeficientu daně z nemovitostí.
 3. Schválení termínu inventur pro rok 2012.
 4. Schválení  složení inventurních komisí.
 5. Schválení OZV č. 1/2012 o místním poplatkuza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 6. Schválení OZV č. 2/2012 o místním poplatku ze psů.
 7. Schválení OZV č. 3/2012 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 8. Schválení výběru dodavatele na realizaci  vodovodní přípojky na hokejbalové hřiště.
 9. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2017
 10. Projednání aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2012.
 11. Projednání žádostí o změnu ÚP.
 12. Různé

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 14.11.2012