Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 27.2.2013

 

Termín zasedání zastupitelstva dne 27.2.2013                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 27.2.2013 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2012.
  3. Schválení žádosti ředitelky MŠ o převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2012 do rezervního fondu.
  4. Schválení Výroční zprávy obce Staré Hodějovice za rok 2012.
  5. Schválení účetní závěrky obce Staré Hodějovice a MŠ za rok 2012.
  6. Seznámení s výsledky Veřejnosprávní kontroly MŠ Staré Hodějovice za rok 2012.
  7. Seznámení s výsledky kontrol finančního výboru.
  8. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin ve Starých Hodějovicích na rok 2013.
  9. Různé

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

Ve Starých Hodějovicích 13.2.2013