Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 26.9.2012

 

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 26.9.2012 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení rozpočtové změny č.3/2012.
  3. Informace o činnosti finančního a kontrolního výboru.
  4. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 12.9.2012