Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 26.9.2012

 

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 26.9.2012 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení rozpočtové změny č.3/2012.
  3. Informace o činnosti finančního a kontrolního výboru.
  4. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 12.9.2012