Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 26 .11. 2014

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 26 .11.2014 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení usnesení změny č.4. ÚP obce Staré Hodějovice.
  3. Schválení zadávacích podmínek pro poskytnutí úvěru na revitalizaci Hodějovického rybníka.
  4. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 18.11.2014