Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 25.6.2014 v 19.30 h.

Termín zasedání zastupitelstva dne 25.6.2014 v 19.30 h.Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 25.6.2014 v 19.30 hodin

Místo konání: Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5


 


 


 


 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

  2. Schválení Rozpočtového opatření č.3 a 4/2014.

  3. Projednání počtu volených zastupitelů pro volby do zastupitelstev obcí 2014.

  4. Projednání žádosti o navýšení kapacity MŠ pro školní rok 2014-2015.

  5. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, příp. STL, pro RD 234/99“.

  6. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, Pod Lomem 245“-plynové potrubí.

  7. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, Vidov-2x vřazení OÚ“.

  8. Schválení rozpočtu MŠ Staré Hodějovice pro rok 2014.

  9. Schválení uzavření smlouvy s firmou EKO-KOM.

10.Různé.


 


 


 


 


 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 4.6.2014