Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 20.10.2015

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  20.10.2015 v 18.00 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

Program zasedání:

 

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení rozpočtového opatření  č. 9/2015  a č.10/2015.
  3. Schválení dodavatele na opravu ulice Zahradní ve Starých Hodějovicích.
  4. Schválení záměru prodeje obecního pozemku č.197 a 195/4 v KÚ Staré Hodějovice.
  5. Informace o dílčí změně územního plánu.
  6. Projednání žádosti o změnu ÚP v lokalitě u Jezu.
  7. Žádost o odnětí pozemku ze ZPF pro stavbu komunikace.
  8. Schválení názvu ulice v novém ZTV.
  9. Projednání změny koeficientu daně z nemovitosti.
  10. Různé.

 

 

  

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 12.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12.10.2015                                             Sejmuto: 20.10.2015