Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 20.10.2015

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  20.10.2015 v 18.00 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

Program zasedání:

 

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení rozpočtového opatření  č. 9/2015  a č.10/2015.
  3. Schválení dodavatele na opravu ulice Zahradní ve Starých Hodějovicích.
  4. Schválení záměru prodeje obecního pozemku č.197 a 195/4 v KÚ Staré Hodějovice.
  5. Informace o dílčí změně územního plánu.
  6. Projednání žádosti o změnu ÚP v lokalitě u Jezu.
  7. Žádost o odnětí pozemku ze ZPF pro stavbu komunikace.
  8. Schválení názvu ulice v novém ZTV.
  9. Projednání změny koeficientu daně z nemovitosti.
  10. Různé.

 

 

  

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 12.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12.10.2015                                             Sejmuto: 20.10.2015