Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 2.3.2016

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  2.3.2016 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtové změny č. 1/2016.
 3. Schválení  žádosti o převod kladného hosp.výsledku MŠ.
 4. Schválení  zřízení VB (St.Hodějovice, 21 RD-kabel NN).
 5. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, ZTV Jez U Špačků)).
 6. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, podzemní optické vedení).
 7. Schválení záměru prodeje pozemku.
 8. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2015.
 9. Schválení účetní závěrky obce a MŠ za rok 2015.
 10. Informace o dílčí kontrole ČIŽP-Hodějovický rybník deponie skládky.
 11. Schválení ceny vodného a stočného na rok 2016.
 12. Informace o dopisu primátorovi Č.Budějovic o sloučení ZTV K Jezu k městu Č.Budějovice.
 13. Informace o konkursu na místo ředitelky MŠ ve Starých Hodějovicích.
 14. Schválení převodu výsledku hospodaření obce Starých Hodějovice.
 15. Schválení ceny pozemků u smluv o smlouvách budoucích – ul. Krátká.
 16. Různé.

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 23.2.2016