Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 19.1.2016

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  19.1.2016 v 18.00 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

Program zasedání:

 

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení rozpočtové změny č. 13/2015.
  3. Schválení  smluv o smlouvách budoucích kupních ZTV Krátká.
  4. Schválení  názvu ulice ZTV Pod Poustevníkem.
  5. Schválení změny výše odměn zastupitelstva k 1.2.2016.
  6. Schválení směny pozemků.
  7. Schválení smlouvy s DP na rok 2016.
  8. Schválení darovací smlouvy.
  9. Schválení žádosti a veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí příspěvku na provoz prodejny
  10. Různé.

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 6.1.2016