Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 15.5.2013

 

Termín zasedání zastupitelstva dne 15.5.2013                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 15.5.2013 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení přijetí finančních darů.
  3. Schválení rozpočtového opatření č. 1,2,3/2013.
  4. Schválení převodu výsledku hospodářského roku.
  5. Projednání aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2013.
  6. Schválení Závěrečného účtu za rok 2012 a Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2012.
  7. Schválení dodatku ke zřizovací listině MŠ.
  8. Schválení nákupu obytného modulu na hřiště.
  9. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2013.
  10. Různé

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

Ve Starých Hodějovicích 6.5.2013

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                          Sejmuto:

 

Vyvěšeno na www. stránkách obce