Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 15.4.2015

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  15.4.2015 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtové změny č. 1/2015.
 3. Schválení rozpočtové změny č. 2/2015.
 4. Schválení  Výroční zprávy obce Staré Hodějovice za rok 2014.
 5. Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2014.
 6. Informace o provedené Veřejnosprávní kontrole MŠ.
 7. Schválení Závěrečného účtu obce a Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2014.
 8. Schválení roční uzávěrky obce a MŠ.
 9. Schválení  záměru zřízení věcného břemene „Staré Hodějovice, K 240/3, Kohout NN“.
 10. Schválení pověření starosty k provádění rozpočtových opatření.
 11. Schválení darovacích smluv.
 12. Schválení žádosti ředitelky MŠ o převedení hospod. výsledku do RF.
 13. Projednání plánovaných oprav v MŠ.
 14. Informace starosty  - Dálnice D3
 15. Informace starosty – Rekultivace odkaliště.
 16. Projednání žádostí o odkup pozemků.
 17. Různé.

 

  

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 7.4.2015