Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 15.4.2015

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  15.4.2015 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtové změny č. 1/2015.
 3. Schválení rozpočtové změny č. 2/2015.
 4. Schválení  Výroční zprávy obce Staré Hodějovice za rok 2014.
 5. Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2014.
 6. Informace o provedené Veřejnosprávní kontrole MŠ.
 7. Schválení Závěrečného účtu obce a Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2014.
 8. Schválení roční uzávěrky obce a MŠ.
 9. Schválení  záměru zřízení věcného břemene „Staré Hodějovice, K 240/3, Kohout NN“.
 10. Schválení pověření starosty k provádění rozpočtových opatření.
 11. Schválení darovacích smluv.
 12. Schválení žádosti ředitelky MŠ o převedení hospod. výsledku do RF.
 13. Projednání plánovaných oprav v MŠ.
 14. Informace starosty  - Dálnice D3
 15. Informace starosty – Rekultivace odkaliště.
 16. Projednání žádostí o odkup pozemků.
 17. Různé.

 

  

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 7.4.2015