Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 15.12.2014

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 15.12.2014 v 18.00 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení termínu inventur pro rok 2014.
  3. Schválení  složení inventurních komisí.
  4. Schválení OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  5. Schválení OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů.
  6. Schválení OZV č. 3/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
  7. Schválení rozpočtu obce na rok 2015.
  8. Schválení rozpočtové změny
  9. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 26.11.2014