Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 15.12.2014

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 15.12.2014 v 18.00 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení termínu inventur pro rok 2014.
  3. Schválení  složení inventurních komisí.
  4. Schválení OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  5. Schválení OZV č. 2/2014 o místním poplatku ze psů.
  6. Schválení OZV č. 3/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
  7. Schválení rozpočtu obce na rok 2015.
  8. Schválení rozpočtové změny
  9. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 26.11.2014