Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 13.7.2016

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  13.7.2016 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

 

 

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Projednání rozpočtového opatření č. 5/2016.
  3. Schválení prodeje pozemků p.č. 252/9 a 252/10.
  4. Schválení převzetí ZTV Pod Poustevníkem, schválení darovacích smluv.
  5. Informace o kontrole NKÚ.
  6. Projednání kupní smlouvy na pozemek p.č. 445/20.
  7. Různé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 29.6.2016